Yksityisyydensuojasta

YHDISTETTY REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (523/99) 10§ ja 24§ mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Rekisterinpitäjä

 • MPV Consulting
  Parantolankatu 13 D
  05800 Hyvinkää
  www-sivu: https://mpvconsulting.fi
 • Yhteyshenkilö: Matti Paakkolanvaara

Rekisteriasioista vastaava henkilö/yhteyshenkilö ja yhteystiedot

 • Matti Paakkolanvaara
  matti (dot) paakkolanvaara (at) mpvconsulting (dot) fi

Yhteydenottolomake

Evästeet

 • Tämä sivusto käyttää evästeitä. Me emme kerää tietoja evästeiden avulla ja tietoja vierailustasi sivustoilla ei voida jäljittää meidän toimestamme evästeiden avulla.

Tietoa evästeistä

 • Eväste on pieni teksti tiedosto joka lähetetään web -palvelimelle ja säilytetään selaimen muistissa. Yleisesti käytetään kahdenlaisia evästeitä, tavallinen eväste sekä istuntokohtainen eväste. Istuntokohtainen eväste poistetaan samalla kun internetselain suljetaan, kun tavallinen eväste säilytetään tietokoneella määritellyn ajan.
 • Mikäli et halua hyväksyä evästeiden käyttöä, selaimessa voidaan estää evästeiden käyttö tai valita että ilmoitetaan aina kun sivusto haluaa käyttää evästeitä. Selain voi myös poistaa aiemmin tallennetut evästeet. Katso selaimen ohjeesta lisätietoja (yleensä löytyy selaimen Asetuksista). Voit myös poistaa manuaalisesti evästeet milloin haluat. Mikäli evästeitä ei sallita, osa internetsivuista toimii normaalisti, mutta suurin osa sivuista toimii vain rajoitetuilla toiminnoilla.

Rekisterin nimi

 • Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 • Asiakasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan yhteyshenkilöiden yhteystietoja. Yhteystietoja käytetään viestintään ja yhteydenpitoon
 • Tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
  Toiminnan tilastointi ja analysointi.

Rekisterin tietosisältö

 • Asiakasrekisterissä käsitellään seuraavia tietoja
  etunimi, sukunimi, kutsumanimi, titteli/nimike, asema yhteisössä, sähköpostiosoite, puhelinnumero, työnantajan nimi ja osoite
 • Kaikilla asiakasrekisterissä olevilla on mahdollisuus nähdä, pyytää päivittämään ja poistamaan omia henkilötietojansa milloin tahansa.
 • Asiakasrekisterin tiedot säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Ajoittain rekisteristä poistetaan tarpeettomaksi käyneet henkilö- ja muut tiedot.
 • Asiakasrekisterin tietojen käsittely: Henkilörekisteriä pidetään yrityksen tietokoneella/serverillä ja sähköpostiohjelmassa.

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Rekistereissä olevat tiedot kerätään/päivitetään seuraavista lähteistä:
  henkilöltä itseltään, puhelimitse, työnantajan nettisivuilta tai muulla vastaavalla tavalla taikka julkisista ulkopuolisista lähteistä (esim. LinkedIn), asiakkaan yhteyshenkilöiden oman kommunikoinnin pohjalta.
 • Asiakasrekisterissä ylläpidetään asiakkaiden ja yhteyshenkilöiden yhteystietoja ja sähköpostiosoitteita, joita käytetään kommunikointiin puhelimitse, sähköpostitse ja postitse asiakkaiden yhteyshenkilöille.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

 • Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kulmannen osapuolen sivustolla.
 • Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kulmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Analytiikka

 • Sivustolla käytetään hostingpalvelujen tarjoamaa analytiikkapalvelua https://awstats.sourceforge.io/, jolla kerätään anonyymia analytiikkatietoa. Analytiikkatietoa käytetään vain sivustoilla vierailujen tilastointiin.

Tietojen säilytysaika

 • Säilytämme asiakkaiden ja heidän yhteyshenkilöiden tietoja toistaiseksi. Poistamme ajoittain tarpeettomaksi käyneet henkilö - ja muut tiedot.
 • Säilytämme mahdollisissa uutiskirjerekisterissä olevien tietoja niin kauan, kunnes he peruuttavat uutiskirjeen tilauksen tai koko uutiskirjepalvelu lopetetaan. Poistamme kuukauden kuluessa niiden henkilöiden tiedot, joiden uutiskirjetilaus on päättynyt, ellei tietojen säilyttämiselle ole muuta laillista perustetta.
 • Edellä mainituista määräajoista poiketaan, jos tietojen säilyttämiselle on lakisääteinen velvollisuus (esim. työnlainsäädäntöön, kirjanpitolakiin tai verotukseen liittyvä määräaika).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 • Asiakkaiden ja/tai heidän yhteyshenkilöiden mitään tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman ao. henkilön suostumusta.
 • Tietojen siirto kolmansiin maihin, kansainvälisille järjestöille tai EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, tietoja ei luovuteta yllämainituille ilman henkilön suostumusta.
 • Yhteystietoja voidaan luovuttaa alihankkijana toimiville luotetuille yhteistyökumppaneille asiakasprojektien toteutusten yhteydessä. Markkinointi- tutkimus -yms. tarkoituksiin tieoja voidaan luovuttaa alihankkijalle esim. yhteydenpitoon newsletter -muodossa. Tietoja ovat nimi ja sähköpostiosoite. Alihankkijalta kielletään tietojen käyttö ilman asianmukaista lupaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Asiakasrekisterin suojauksesta ja valvonnasta vastaa yritys ja sen päävastuullinen.

  Yrityksen henkilötietoa mahdollisesti käsittelevien palveluntarjoajien kanssa tehtävissä sopimuksissa huomioidaan tietosuojavaatimukset, joissa sovitaan palvelutarjoajan roolista henkilötietojen käsittelijänä.

Kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

 • Asiakastiedot säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa palvelimella ja tietokoneilla, jotka ovat suojattu palomuurilla ja tietoihin pääsee käsiksi vain salattua yhteyttä taikka vahvoja salasanoja käyttämällä.
 • Väliaikaisia paperisia listoja/luetteloita säilytetään vain sen ajan, kun ne ovat tarpeen kyseisiä operatiivisia toimintoja varten.
 • Yrityksessä henkilötietoja käsittelevät vain ne, joilla on tehtäviensä suorittamiseksi tarve tietoihin. Jokaisella tietoja käsittelevällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana, joita käyttämällä hän pääsee käsittelemään tietoja. Henkilökohtaisia käyttäjätunnuksia ja salasanoja ei saa luovuttaa kenenkään muun käyttöön. Niitä, joilla on pääsy tietoihin, on ohjeistettu käsittelemään tietoja lainmukaisesti.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

 • Emme käytä automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Rekisteröidyn kielto-oikeus

 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää ja rajoittaa yrityksen rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa yrityksen rekisteriasioista vastaavalle henkilöille. Lisätietoja: http://www.tietosuoja.fi

Rekisteröidyn oikeudet

 • Oikeus saada pääsy tietoihin

  Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa asiakasrekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa yrityksen rekisteriasioista vastaavalle henkilölle sähköpostilla matti (dot) paakkolanvaara (at) mpvconsulting (dot) fi.

 • Oikeus vaatia tietojen oikaisua

  Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 16 artiklan mukainen oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee häntä koskevat virheelliset henkilötiedot. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainituille henkilöille tai sähköpostilla osoitteeseen matti (dot) paakkolanvaara (at) mpvconsulting (dot) fi

 • Oikeus tietojen poistamiseen

  Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 17 artiklan mukainen oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot, ellei käsittelyyn ole laillista perustetta. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainituille henkilöille tai sähköpostilla osoitteeseen matti (dot) paakkolanvaara (at) mpvconsulting (dot) fi

 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

  Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus siihen, että rekisterinpitäjä kieltää tai rajoittaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Kielto tulee tehdä kirjallisesti Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti kohdassa 1 mainituille henkilöille tai sähköpostilla osoitteeseen matti (dot) paakkolanvaara (at) mpvconsulting (dot) fi

 • Oikeus tietojen siirtämiseen

  Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 20 artiklan mukainen oikeus siirtää rekisterinpitäjälle toimittamansa häntä koskevat henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Pyyntö on osoitettava kohdassa 1 mainituille henkilöille tai sähköpostilla osoitteeseen toimisto (at) srhy (dot) fi

 • Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä

  Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 21 artiklan mukainen oikeus vastustaa tietojen käsittelyä. Pyyntö ja perusteet on osoitettava kohdassa 1 mainituille henkilöille tai sähköpostilla osoitteeseen: matti (dot) paakkolanvaara (at) mpvconsulting (dot) fi

 • Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

  Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukainen oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle Tietosuojavaltuutetun toimistoon, jos hän katsoo, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Tiedon korjaaminen

 • Yrityksen rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä yrityksen rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi. Lisätietoja: http://www.tietosuoja.fi

Päivitys

 • Tämä dokumentti on päivitetty viimeksi 16.4.2020.