Hyvin johdettu riskienhallinta mahdollistaa kasvun ja kehityksen

Osaaminen ja kokemus

Riskienhallinta

Riskienhallinnan konsultoinnnissa ja kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ollut lukuisia eri toimialoja edustavia toimeksiantoja, joissa on mm.: arvioitu riskienhallinnan tilaa, toteutettu kehittämisohjelmia toimintamallien luomiseksi, kehitetty riskienhallintapolitiikkaa ja riskiraportointia.

Useita toimeksiantoja on toteutettu ns. sparrustyyppisesti, jolloin asiakkaan vastuuhenkilöt ovat olleet vahvasti mukana koko projektin ajan.

Toiminnan arviointi

Suuressa osassa asiakasprojekteja on ollut välttämätöntä analysoida toimintaa/prosesseja

Lähtökohtana on poikkeuksetta strategiset- ja lyhyemmän tähtäimen tavoitteet ja kuinka hyvin ne on saavutettu

Toimintaan ja prosesseihin liittyvän seurannan, raportoinnin ja valvonnan sekä korjaavien toimenpiteiden todentaminen.

Sisäisen tarkastuksen kokemus

Pankkikonsernin liiketoimintayksiköiden ja avainprosessien tarkastaminen

Esimieskokemusta ison tarkastusyksikön johtamisesta

Kokonaisvastuu asiakkaan sisäisen tarkastuksen toiminnasta kokonaisuutena tarkastussuunnittelusta tarkastusten toteutukseen

Vastuu osaulkoistuksia, jolloin on toimittu organisaation oman sisäisen tarkastuksen tukena ja lisäresurssina

Vaativia yksittäisiä projekteja alueilla, missä organisaation ei ole itse kannattanut hankkia erityisosaamista.

Liikkeenjohto

Pankkiaikana monipuoliset ja vaativat esimies- ja johtotehtävät.

Erilaisten yksiköiden johtaminen asiantuntijayksiköistä aina yrityksen kokonaisjohtamiseen.

Muutosten johtamisessa kokemusta on sekä toimintatapojen merkittävistä muutoksista että toiminnan sopeuttamisesta vaikeissa olosuhteissa.

Koulutus ja seminaarit

Osallistuminen esitelmöitsijänä useisiin riskienhallinnan seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin (Management Events, IIR Finland ja Wanha Satama).

Osallistuminen Laatukeskuksen BEL koulutusohjelman kokonaisvaltaisen riskienhallinnan teemapäivän toteuttamiseen.

Sisäisen tarkastuksen seminaarissa esitelmiä mm. yritysjohdon odotukset sisäiseltä tarkastukselta, sisäisen tarkastuksen tulevaisuuden haasteista, riskienhallinnan merkityksestä.

PwC:n ja Ernst & Youngin aikana osallistuminen useisiin sidosrymille ja asiakkaille suunnattuihin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin.

Sisäisen valvonnan koulutusta yrityksen hallitukselle ja asiantuntijoille.

Sparraus

Organisaation riskienhallinnan johdon avustaminen hyvinkin rajatuissa osa-alueissa.

Keskustelut ajankohtaisista riskienhallinnan trendeista ja/tai uusista hyviksi havaituista käytännöistä.