MPV Consulting
Laadukas riskienhallinta on laadukasta johtamista

Ratkaisuja ongelmiin!

Riskienhallinnan toimintamallin arviointi

Riskienhallinta ei ollut koordinoitua ja yritys halusi analyysin nykytilanteesta.

Lue lisää

Riskienhallinnan jatkokehittämisen tukeminen

Riskienhallinnan kehittäminen oli aloitettu, mutta aktiivisen alkuvaiheen jälkeen oli jääty jumiin.

Lue lisää

Riskienhallinnan toimintamallin kehittäminen

Yritys halusi laatia toimintamallin kokonai-svaltaisen riskienhallinnan näkökulmasta.

Lue lisää

Kriteeristön laatiminen

Riskiarviointikriteeristöt eivät olleet organisaation eri osissa ja toiminnoissa yhdenmukaisia ja vertailukelpoisia.

Lue lisää

Sisäisen valvonnan kokonaisarviointi

Organisaation liketoimintajohto ja hallitus halusivat kokonaisarvion sisäisen valvonnan tilasta.

Lue lisää

Sisäisen tarkastuksen laatuarviointi

Hallitus halusi toteuttaa laatuarvioinnin ja analyysin toiminnan kehittämiseksi.

Lue lisää

Riskiraportoinnin kehittäminen

Riskeistä raportointi oli erillista ja se haluttiin mukauttaa liiketoiminnan määräaikaisraportointiin.

Lue lisää

Taloudellisen toimintakyvyn arviointi

Organisaatiosssa oltiin huolissaan yhden yksikön taloudellisesta toimintakyvystä pitemmällä aikavälillä.

Lue lisää

Missä vielä voimme auttaa

Yllä on kuvattu vain osa toimeksnnoistamme. Näiden lisäksi on tehty organisaation projektikäytännöistä riskiarvio ja kehittämisehdotukset.

Toimintansa aloittavalle organisaatiolle toteutettiin organisaation strategioista ja menestystekijöistä lähtevä riskiehallinta kehikko.