MPV Consulting
Laadukas riskienhallinta on laadukasta johtamista

Osaaminen ja kokemus

 • Riskienhallinta
  • Riskienhallinnan konsultoinnnissa ja kokonaisvaltaisessa kehittämisessä ollue lukuisia eri toimialoja edustavia toimeksiantoja, joissa on mm.: arvioitu riskienhallinnan tilaa, toteutettu kehittämisohjelmia toimintamallien luomiseksi, kehitetty riskienhallintapolitiikkaa ja riskiraportointia.
  • Useita toimeksiantoja on toteutettu ns. sparrustyyppisesti, jolloin asiakkaan vastuuhenkilöt ovat olleet vahvasti mukana koko projektin ajan.
 • Toiminnan arviointi
  • Suuressa osassa asiakasprojekteja on ollut välttämätöntä analysoida toimintaa/prosesseja
  • Lähtökohtana on poikkeuksetta strategiset- ja lyhyemmän tähtäimen tavoitteet ja kuinka hyvin ne on saavutettu
  • Toimintaan ja prosesseihin liittyvän seurannan, raportoinnin ja valvonnan sekä korjaavien toimenpiteiden todentaminen.
 • Sisäinen tarkastuksen kokemus
  • Pankkikonsernin liiketoimintayksiköiden ja avainprosessien tarkastaminen
  • Esimieskokemusta ison tarkastusyksikön johtamisesta
  • Kokonaisvastuu asiakkaan sisäisen tarkastuksen toiminnasta kokonaisuutena tarkastussuunnittelusta tarkastusten toteutukseen
  • Vastuu osaulkoistuksia, jolloin on toimittu organisaation oman sisäisen tarkastuksen tukena ja lisäresurssina
  • Vaativia yksittäisiä projekteja alueilla, missä organisaation ei ole itse kannattanut hankkia erityisosaamista.
 • Liikkeenjohto
  • Pankkiaikana monipuoliset ja vaativat esimies- ja johtotehtävät.
  • Erilaisten yksiköiden johtaminen asiantuntijayksiköistä aina yrityksen kokonaisjohtamiseen.
  • Muutosten johtamisessa kokemusta on sekä toimintatapojen merkittävistä muutoksista että toiminnan sopeuttamisesta vaikeissa olosuhteissa.
 • Koulutus ja seminaarit
  • Osallistuminen esitelmöitsijänä useisiin riskienhallinnan seminaareihin ja koulutustilaisuuksiin (Management Events, IIR Finland ja Wanha Satama).
  • Osallistuminen Laatukeskuksen BEL koulutusohjelman kokonaisvaltaisen riskienhallinnan teemapäivän toteuttamiseen.
  • Sisäisen tarkastuksen seminaarissa esitelmiä mm. yritysjohdon odotukset sisäiseltä tarkastukselta, sisäisen tarkastuksen tulevaisuuden haasteista, riskienhallinnan merkityksestä.
  • PwC:n ja Ernst & Youngin aikana osallistuminen useisiin sidosrymille ja asiakkaille suunnattuihin informaatio- ja koulutustilaisuuksiin.
  • Sisäisen valvonnan koulutusta yrityksen hallitukselle ja asiantuntijoille.
 • Sparraaminen
  • Organisaation riskienhallinnan johdon avustaminen hyvinkin rajatuissa osa-alueissa.
  • Keskustelut ajankohtaisista riskienhallinnan trendeista ja/tai uusista hyviksi havaituista käytännöistä.