MPV Consulting
Laadukas riskienhallinta on laadukasta johtamista

Kokemusta ja osaamista

Matti Paakkolanvaara
Senior Advisor s-posti: etunimi (dot) sukunimi (at) mpvconsulting (dot) fi

Organisaatiosta riippumatta tulee tilanteita, joissa tarvitaan puolueetonta ja riippumatonnta näkemystä taikka halutaan tukea oman ratkaisun toteutukseen sekä vertailua parhaisiin käytäntöihin.

Riippumattoman ammattilaisen kokemuspääomaa kannattaa hyödyntää.

Lue lisää

Asioita, joita syytä pohtia!

  • Onko johtamisen työkalupakki ajan tasalla?
  • Onko sisäinen valvonta toiminnan riittävän konkreettista?
  • Onko meillä riskienhallinta varmasti oikealla tasolla?
  • Milloin on oikea hetki lähteä liikkeelle?
  • Milloin kannattaa hakea uutta näkemystä riskienhallinnan arviointiin?
  • Kuka vielä pitää sisäistä tarkastusta vain kustannuksena?

Hyödynnetään mahdollisuudet ja hallitaan uhat sekä epävarmuudet

Tervetuloa! Miksi valita meidät?

Riskienhallinnan integrointi tehokkaasti liiketoiminnan muihin prosesseihin ja toimintatapoihin kohtaa erilaisia ongelmia. Riskienhallinta johtamisen osa-alueena ei ole sellaisenaan projekti vaan kuuluu organisaation toiminnan ytimeen. Riskienhallinnan kehittäminen on pitkäjänteistä, systemaattista ja tavoitteellista toimintaa.

Riskienhallinnan nivominen johtamiseen?

Riskienhallinta on osa hyvää johtamista. Riskienhallinta on aina ollut joko tiedostettuna tai osin tiedostomattomana osana johtamista, mutta se on usein kuitenkin jäsentämätöntä ja koetaan ikään kuin ylimääräisenä ponnistuksena.

Varmista, että riskienhallinta on riittävän kattavaa, oleelliseen keskittyvää ja systemaattista sekä huomioitu tasapainoisesti liiketoiminnan prosesseissa.

Riskienhallinnan menettelyt

Oikein käytettynä johtamistyökaluna riskienhallinta parantaa päätöksenteon laatua. Kysymys voi olla yhtä hyvin konsernin strategisesta suunnittelusta kuin tulosyksikön lyhyemmän aikavälin toimintasuunnitelmasta.

Kehitystarve olemassa - miten liikkeelle?

Koska riskienhallinnassa lähtökohtana ovat organisation konkreettiset tarpeet, niin liikkeelle voidaan lähteä monin eri tavoin, rakentein ja tavoittein. Palvelut räätälöidään aina täsmäratkaisuiksi. Liikkeelle voidaan lähteä esimerkiksi:

  • joko yhdestä osa-alueesta tai selkeästä kokonaisuudesta
  • useammasta toisistaan ruuppuvaisista osa-alueista
  • taikka puhtaalta pöydältä